2017 m. lapkričio 25 d., šeštadienis

2017 m. lapkričio 24 d., penktadienis

TeguApsemtos gatvės neramina,
Bet laikina, tegu...
Lietus – dangaus ranka,
Nuplauna, kas negyva,
Nusineša gyva srove...
Vanduo – gyvybė,
Kiekvienas lašas – šventas,
Tyra ir sūri ašara,
Kai laikina – tegu...
Ant aukšto kalno
Niekas nieko neužtvindo,
Nuo jo vis teška gurgianti srovė,
Tegu.Buvo taip ir busPasipuošia kas pavasarį
Paukščiai ir drugeliai,
Siuvasi pelėda sau
Gražią suknelę,
Betgi puošeikos – vyrai, –
Ilgi jų surdutai,
Perukai, kaspinai – nuo seno...
Nedaug yra žemėje padarų,
Kurie nesiskiria,
Kitaip jie atpažįsta
Savąją...
Oi, skirtingai pasidabina
Net žuvelės,
Kai nori kuo labiau patikti
Bernelis prieš mergelę.


Vaikystės saulėVaikai – beribis gėrio gurkšnis,
Koks senas būtumei,
Žiūri į juos su šypsena
Nerandėja tau širdis,
Kai seki pasakas,
Seneliu Šalčiu gali
Per šventes pabūti,
Padovanoti dovanėlę,
Kol jie tiki
Stebuklais ir elniais...
Daug metų einame taku
Į vieną saulę,
Vaivorykštėje ją matai,
Vis brenda spindulys per vandenį,
Nuslysta ir per žiemos ledą,
Važiuoja rogėmis
Kalėda – močiutė,
Tose pačiose rogėse,
Susėda ir snieguolės,
Iš po pavažų ištrykšta
Gėrio spinduliai.

Ryto sonetasNepaklysi girioj,
Kur senoliai auga,
Rodo kryptį kerpės,
Samanos ant kelmo...

Naujo ūglis – rausvas
Apačioje – žalias,
Taip ir sužinojai,
Kurgi veda kelias...

Senos girios plotai –
Tai sielos kertelės,
Ten dažnai nakvota,
Ryte rastas kelias.

Niekad nepaklysi
Rinkdamasis meilę.2017 m. lapkričio 23 d., ketvirtadienis

RudenėjaRuduo – žemai,
Po kojomis,
Byra geltoni lapai,
Kaip lietaus lašai,
Kiekviename – dar vasara, –
Alsuoja nuo šaknų
Ūgliai,
Žemė – šilta šilta,
Kaip delnas mylimo...
Saulėtekis ir tau,
Pabelsk į langą šakele,
Iškęsk ir žiemą,
Pavasarį išsprogs nauji
Geltoni pumpurai,
Saulė pakaitina
Ir sužaliuoja girios...
Kaip gražu,
Nors rudenėja.2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

SvetimiSavo noru išėjai,
Negrįžk, durų nevarstyk,
Lauke ir vėjas,
Svetimi kvapai,
Nebesivargink...
Prašysi atsiklaupęs,
Gal atleisiu, bet netikėsiu
Tavo žodžiu,
Kaip kadais...
Jaunystė – meilės laikas,
Apsirikai,
Dabar jau dangui aiškinkis,
Kada melavai.
Senatvė – du ramentai
Trečias – tu,
Pasiramstydamas
Išeik.