2017 m. sausio 17 d., antradienis

Mūsų gyvenimas
Gera, smagu ir miela,
Kai užsidega šviesos
Ant stulpų gatvėse
Ir grindinyje atsispindi
Daugybė spindulių
Nakčia...
Sielos šviesa – ramybė,
Tyla naktų,
Atrodo, malda kyla
Į spingsinčias žvaigždes
Ir drauge šnabžda
Dėkodamos už dieną,
Jos šviesią kasdienybę,
Kai paukščiai čiulba,
Kurioje būname ir mes...
Gera, įdomu gyventi,
Kada žmonės kuria
Savo gyvenimą, –
Tai tik dalis manęs,
Už ką dėkoju tau.

Rūtele žaliojiDabar – trumpa diena,
Tiesiog – dienikė, –
Kaip žmonės nuo Raseinių sako, –
Tiek saulės spindulių belikę,
Kad liūdi sniegas baltas...
Rūtele, meile mano,
Sniege dar vis žaliuoji,
Gal prie kasų mergelė
Prisegs ir gilią žiemą,
Papuoš bent vieną sruogą...
Viena diena gyvenimą užpildo
Ir džiaugiasi saulutė,
Juokiasi.


Dvi snaigės


Dvi baltos snaigės
Krenta iš dangaus
Ir susikimba rankomis, –
Joms taip lengviau
Pasieti žemę,
Ištirps ir virs tada
Vienu baltuoju apklotu
Brangiosios mūsų žemės...
Dvi karštos lūpos
Jas suvalgo
Ir tampa vienomis,
Lyg mano,
Tavo.


Dvi amžinos knygosOdisėjo kelias – tikras,
Istorija nesugalvota,
Tiktai papildyta tikėjimu
Savo dievais, –
Jie – tarsi žmonės, –
Ir keršija, ir barasi,
Kovoja žemėje
Ir aukštame Olimpe,
Jų aistros – prigimtinės,
Kurias paveldėjome mes,
Gerai tai ar blogai...
O kas senesnis?
Kas parašė Bibliją,
Kuri ir pakeitė gyvenimą
Visiems?
Su gimtadieniu ir sūneliu


Mindaugėlis - Marylove

Gražiausia dovana
Gimtadieniui – gvazdikas,
Naujas ir gražus žiedelis
Iš padangės Lietuvos,
Iš čia gandrai atskridę
Praskaidrino gyvenimą
Ir tau, ir man, ir mano sūnui –
Tęstine giminės...
Tebūna jie sveiki,
Švelniai pražydę
Dėl tautų draugystės,
Dėl visų laimės ir taikos.
Rožės spindesys
Mūsų gerovė ir taika –
Tai rožėmis kelias nuklotas,
Žiedeliai – kvapnūs,
Įvairių spalvų,
Kol jų nemindo
Svetimi dar batai...
Bet kiekviena šalis
Turi savo spyglių,
Kurie batus ir bado,
Jeigu jie atsistos ant jų,
Paliks durtinės žaizdos,
Aštresnės ir už kulką
Automato...
Niekas neužriša tokių žaizdų,
Tiktai jautri akis jas mato.
Nukrenta lašas
Ir ant balto sniego,
Taip arti...
Ar matote?2017 m. sausio 16 d., pirmadienis

Menas – aukštumosKas neapčiuopiama,
Labai nekonkretu,
Ko nepaliesi, tik pajausi,
Tas – dvasios penas,
Muzika ir menas,
Turi akis ir klausą...
Jaučiu tave,
Nors tu labai toli,
Girdžiu ir tavo širdies pulsą,
Gal riša mus ir prigimtis,
Plona virkštelė
Iki šiol pulsuoja
Dar vis nenukirpta...
Sugriūva sienos,
Seni laiptai,
O mes vis lipame į aukštį,
Kur mėlynas dangus
Ir debesys balti,
Saulutė džiaugiasi...