2017 m. liepos 24 d., pirmadienis

Kol reikalingi...Negrįžtančių ar pasiklydusių
Visada laukiau,
Ilgai lauksiu...
Kol lange dega žiburys,
Ateik, priglausiu,
Klausyk, ką pasakys širdis,
Kai tavo ausys
Ir tylumą girdės,
Man atsakyk...
Ne valkata – mėnulis,
Gražus jo spindesys
Ir jis turi akis,
Įžiūri ir pro debesis...
O gal ir aš šią naktį pasiklydau,
Nors blogu žodžiu nevadink,
Priglusk, kaip aš prisiglaudžiau,
Dvi širdys – iš vienos
Širdies.

DelnuoseSušilo saulė
Nuo iškeltų delnų,
Išgirdo dangus maldą...
Jau vakaras, vėlu,
O debesėliuose, aukštai,
Dar kažin kas maudosi...
Delnai – tik du,
O danguje tiek žvaigždžių,
Kai saulė nusileido...
Sušildysiu tave,
Ateik,
Nuprausiu tavo veidą
Ir kojas nuskalausiu
Tyru vandeniu...
Sušyla delnuose ir vėjas,
Nutilo vakaras.

Muzikiniai įrašaiKur tos mūsų salės,
Kai žiūrovas ploja,
Visi atsistoja,
O balkonai lūžta
Nuo žavaus jaunimo,
Nesutelpa ložėse
Su kostiumais ponai?
Muzika – kūryba,
Jos akordais žavisi
Gatvėse Paryžiaus,
Ten juos atpažįsta,
Pinigėlį beria
Į vieną kepurę,
Pakeri Japoniją...
Kur mūsų vadyba,
Jeigu užsimerkęs
Pasiklausai įrašo,
O salėse – tuščia,
Nėra ir senimo?


VilniusMažai išliko slenksčių,
Kur užrašyta: „Salve,“
Sutinka ir išleidžia,
Lyg būtum čia
Ir dieną, ir nakčia,
Bet auga čia ir beržas,
Sena vyšnia...
Nereikia to saldumo,
Vienas noksta derlius,
Tegu tik skamba ragas,
Daugiastygės kanklės,
Su dievų žinia...
Mūsų gatvelės siauros,
Senamiestyje paslapčių
Iki šiol yra...
ŠvytėjimasKiti kraštai tave vilioja,
Eini, tarsi į pasimatymą,
Susitinki ir mylimąją,
Vediesi ją už rankos,
Kur tavo gimtinė,
O debesėliai moja,
Prisimeni dainas tėvynėje:
„Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus“...
Seni čia kryžiai,
Pakelėse parimę,
Kančios vainikas ant galvos,
O viršuje – saulutė švyti,
Nukaldinta iš žalvario,
Su rato ženklu,
Stipinais...
Seni žaislaiSeni žaislai,
Lyg papročiai,
Dulkes nušluostai,
Sunku išmesti,
Nes tai – atmintis,
Imi, paglostai
Ir krauni į stalčius
Po vieną,
Kvapus uostai...
Jie primena dienas,
Kai pats mažas buvai,
Kaip motina niūniavo,
Žaislą duodama,
Pernakt budėjo,
Nesuglausdama bluosto...
Senus žaislus,
Lyg seną sąsiuvinį vartai,
Kur užrašytos pirmos raidės,
Nublukę piešiniai,
O dulkės – naujos,
Šluostau jas ir šluostau...Moters galiosMarti Jūra 

Šukuok, sesute, savo plaukelius,
Dėk vainikėlį iš ramunėlių,
Lauko gėlelių...

Saulė pamačiusi rausvins tau veidą,
Praus ir lietutis,
Kasas palaidas...

Baltos rankelės tiks bernužėliui,
Užmaus žiedelį,
Būs anūkėlių...

Kai stiprios kojos ir šviesios akys,
Matysi žemėje
Baltą plaštakę...

Kilsi į dangų su vyturėliais,
Baigsis dienelė
Ant gelto smėlio...