2018 m. kovo 17 d., šeštadienis

Jaunystės dainiams
Dažniausiai talentingi
Sudega anksti,
Kaip vaško žvakės,
Lieka lašai,
Ir ilgai laša…
Išsemia save
Lig paskutinio lašo,
O kas juos pamini,
Nors vieną teturėjo
Gyvenimą,
Kaip meilės laišką,
Taškas…
Klauso paskui
Jų vaizdo įrašus,
Kažkas ir pakartoja
Panašiai,
Te sklinda garsas
Iš anapus…
Oi, niekas gi nuo tos lemties
Neapdraustas.

Po viena saule


Marti ir vaikaitisDaug dienų mamos
Verkia dėl vaikų,
Kol auga, serga,
Bebėgdami sugriūva,
Skauda – papučia
Ir atsigauna…
Motinos jaudinasi
Dėl savo vaikų,
Kai jie užauga,
Kai nepasiseka jiems darbuose,
Kažkas užgauna ir žodžiu,
Per nugarą pereina
Nenusakomas net šiurpas,
Praeina – atsigauni…
Močiutės dreba dėl vaikaičių, –
Vienas mūsų kraujas, –
Jie suserga ir užsigauna,
Dažnai jauti užgaules,
Kad jis – iš tolimos šalies,
Tarsi jau nebe draugas…
Duok Dieve, mums
Gerumo ir palaimos,
Tada ir būsime laimingi
Visi po viena saule.


Ledokšniai traška
Rudenį ir pavasarį
Einu per traškų ledą,
Girdžiu ir tuos pačius garsus,
Tarsi po kojom
Krebždesys ir slenka
Pamažu žemyn pernykštis
Rudas lapas…
Nuo pat mažens matau,
Kaip žemė šneka
Po skaidriu ledu,
Pakyla ant žolės
Mažytė skruzdėlė,
Nuo polaidžio išsigelbsti…
Nutirpsta ledas
Saulei patekėjus
Einu palikdama pėdas,
Kur iškentėjęs žolynėlis
Keliasi.

Miško pasakaImpuls Ozas. Skiriu Beatai


Pavasaris pakeičia
Medžių viršūnes,
Nes jos arčiausiai saulės,
Nubalina berželių kamienus,
Uždažo baltai randus…
O eglė – visada žalia,
Šalia berželio stovi
Kaseles paleidusi
Ir žiūri jie drauge
Į melsvas akis – dangų…
Kas gamtos pasakos neskaito,
Tam neatsiveria dangus,
Nes iš ten – mūsų pradas,
Mes žemėje – svečiai,
O medis medį susiranda.2018 m. kovo 16 d., penktadienis

Klevelio smuikas
Ko verkia smuikas
Tyliais vakarais?
Jo garsas sklinda
Tėviškės laukais,
Klevų sulos lašais
Sugrįžta pas tave,
Gimtoji žeme mylima...
Jinai paklausia švelniai:
„ Kaip laikaisi?’’
Gerai. Kol sula laša
Į seną ąsotį
Pernykščiais atminties lašais.
Tėvelis gręždavo plonu grąžtu,
Nulupdavo šakelę,
Kai baigėsi lašai,
Užkaldavo jo žaizdą…
Ar matai?
Klevelio smuikas
Dabar verkia vakarais.

Sušalti negaliuAš – daugiametis žolynėlis,
Pakylantis pavasarį,
Niekur nedingstantis ir žiemą,
Tik išsigąstantis šalnų,
Pasislepiu po sniego patalais
Ir tyliai miegu,
Sapnuoju šiltą namą tėviškės,
Savų žmonių žvilgsnius,
Ratelį tarškantį
Ir staklių trinksintį pakojį
Savotišku ritmu.
Mano metai – lapai,
Margais pakraštėliais,
Su tulpių raštais,
Prigludusiais prie žemės,
Iš kurios žodžius semiu;
Į nosinės kampą surištas
Tik mažas pinigėlis,
Aplaistytas rasos lašu…
Tai viskas, ką turiu,
Sušalti negaliu.Pavasario perspėjimas
Ant plikos šakelės
Paukštis lizdą suka,
Minkštos samanėlės
Dar gražiau už pūką.
Šakelėm apkaišo
Būsimąjį būstą,
Kada susilaukia
Mažyčių vaikučių,
Kad jie neiškristų ir neužsimuštų.
Giedoti nustoja
Nuo tos valandėlės,
Kad koks nedėkingas
Jų nepastebėtų
Pro šalį pralėkdamas.
Jeigu jums nerūpi
Mūsų visų bėdos,
Kokie giesmininkai esate,
Poetai ?